Alam kehidupan

Friday, 16 November 2012

PELAN RANCANGAN MENGAJAR SAINS TAHUN 2
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KONSTRUKTIVISME.
                                              
Hari/Tarikh : Jumaat / 16.10. 2012                      Masa  : 10:50-11:50 (60 minit)                                                
Kelas      : 2 Bestari.                                            Bil. Pelajar : 16 Orang                                                                           M/ Pel     : Sains.                                                                                
Bidang  : Sains Hayat.                     
Tajuk     : Haiwan

Sandard Kandungan     : 2.3 Memahami Tumbesaran Haiwan
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
                                         2.3.1- Mengenalpasti cara haiwan membiak iaitu
                                                   melahirkan anak dan bertelur.
                                         2.3.2- Mengelas haiwan berdasarkan cara pembiakan.

Objektif Umum      :2.3   - Memahami Tumbesaran Haiwan.
Obkektif Khusus   :2.3.1- Mengenalpasti cara haiwan membiak iaitu melahirkan
                                           dan bertelur.
                                :2.3.2- Mengelaskan haiwan berdasarkan cara pembiakan.                              
Hasil
Pembelajaran : Pada akhir sesi pelajaran ini, murid –murid dapat:
1.      Menyatakan dan mengelaskan cara haiwan membiak.
2.      Menyatakan cara haiwan yang hidup 2 alam membiak.
3.      Menyatakan haiwan yang bertelur / beranak (banyak dan sedikit sekurang-kurangnya 2 jenis).

KPS          :Memerhati, Berkomunikasi, mengelas, meramal.
KBKK       :Membanding beza, menghubungkait, mengenal pasti.

Sikap Saintifik  : 1.Bertimbang rasa terhadap hidupan.
                             2.Menyedari bahawa hidupan sentiasa berusaha untuk
                                mengekalkan spesiesnya.
                             3.Proses pembiakan haiwan tidak sepatutnya diganggu bagi
                                mengelakkan dari terpupus.

Nilai Murni :Bekerjasama, patuhi arahan guru, tolong- menolong dan  bersikap
                    ingin tahu.
Afektif : Keseronokan.
Pengetahuan Sedia Ada: 1.Murid tahu bahawa haiwan membiak secara bertelur
                                              atau melahirkan anak.

Konsep :Haiwan mengekalkan kemandirian spesies secara bertelur dan
                melahirkan anak.

Bahan : Buku teks, Slaid gambar, model haiwan, kotak, LCD dan video lakonan.


No comments:

Post a Comment